Get Adobe Flash player

AKTUELNOSTI


09.10.2019.

Narodna skupština Republike Srbije 07. oktobra 2019. usvojila je i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji su objavljeni u Službeni glasnik RS, broj 72/2019 od 07.10.2019.

 

24.09.2019.

Na sednica Vlade Republike Srbije, održanoj 23. septembar 2019. godine donela je Predlog Zakona o javnim nabavkama, koji se prosleđen Narodnoj skupštini Republike Srbije.

 

16.09.2019.

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 13. septembar 2019. donela je Odluku o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2020. godine “Službeni glasnik RS”, broj 65/2019 od 13.09.2019.

Minimalna cena rada  za period januar-decembar 2020. godine iznosi će  172,54 dinara (“neto”), po radnom času, a preračunata prosečna minimalna zarada će iznositi 30.022 dinara

Primena od 1. januara 2020 godine.

 

02.09.2019.

Na sednica Vlade Republike Srbije, održanoj 29. avgust 2019. godine doneta je

Uredba o dopuni Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava - “Službeni glasnik RS”, broj 62/2019 od 30.08.2019. Stupa na snagu 07.09.2019.god.

 

01.08.2019.

Narodna skupština Republike Srbije 26. jul 2019. usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji je objavljen u Službeni glasnik RS, broj 54/2019 od 26.07.2019 koji stupi na snagu 3. avgusta 2019. godine, a primenjiva će se od 1. januara 2020. godine.

Prečišćen tekst Zakona možete preuzeti:

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju

 

23.07.2019.

Na sednici Vlade Republike Srbije održanoj dana 18. jula 2019. godine doneta je Uredba o izmenama i dopunama uredbe o načinu i uslovima za otpočinjanje komunalnih delatnosti objavljena u  “Službenom  glasniku RS”, broj  51 od 19. jula 2019 Stupa na snagu 27. jula 2019 godine.

Prečišćen tekst

Uredba o načinu i uslovima za otpočinjanje komunalnih delatnosti  – (“Sl. glasnik RS”, br. 13/2018, 66/2018 i 51/2019)


03.07.2019.

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara (“Sl. glasnik RS”, br. 95/2018), kojim je predviđeno uvođenje naknade za unapređenje energetske efikasnosti, čija primena je počela 1. jula 2019. godine.

Iznos naknade:

- za gas 0,15 dinara po kubnom metru,

- za struju 0,015 dinara po kilovatu,

- za goriva 0,15 dinara po litru

 

20.06.2019.

Ministarstvo zaštite životne sredine dana 14.06.2019. godine objavljuje Odluku o utvrđivanju konačne rang liste projekata po Javnom konkursu za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom, u skladu sa članom 12. stav 7. Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslove i način raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 25 od 30. marta 2018. godine).

Konačna rang lista može se preuzeti OVDE

 

16.06.2019.

KOMDEL EXO 2019  - U Kragujevcu je od 5-tog do 7-og juna 2019. godnine, održan petnaesti Međunardni sajam komunalne opreme pod nazivom KOMDEL EXPO. Sajam su organizovali P.U. Komdel” u saradnji sa gradom Kragujevcem, Privrednom komorom Srbije i Šumadija sajmom iz Kragujevca. Posle pozdravnih reči direktora Šumadija sajma Zorana Nedeljkovića, Sekretara Udruženja komunalnih delatnosti Privredne komore Srbije Dalibora Joknića, Direktora JKP Šumadija iz Kragujevca i člana Upravnog odbora PU KOMDEL Nemanje Dimitrijevića, Sajam je ispred Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga otvorio direktor Predrag Lučić >>

beleška, beleška 01, beleška 02, beleška 03

 

03.05.2019.

Na sednica redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u četvrtak, 25. april 2019.godini, Narodna skupština je usvojila predloge zakona i donela

 

26.04.2019.

Ministarstvo zaštite životne sredine, donelo je 9. aprila 2019. godine

Odluka o izradi Strateške procene uticaja Programa upravljanja otpadom

Odluka stupa na snagu 25. aprila 2019. , a objaljena je u  “Službenom glasniku RS”, broj 30 od 25. aprila 2019., 

 

21.04.2019.

Na sednici Vlade Republike Srbije održanoj dana 18. april 2019. godine doneta je

Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja, odnosno stepen negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, uslovima za oslobađanje od plaćanja naknade ili njeno umanjenje, kao i kriterijuma koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu

Objavljena je u Službenom glasniku RS  broj 029/2019 od 19.04.2019.

 

05.04.2019.

Ministarstvo zaštite životne sredine, objavilo je 03. aprila 2019. godine

Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom

Pravo na podnošenje zahteva za dodelu sredstava na ovaj Konkursa imaju jedinice lokalne samouprave, koje su nosioci aktivnosti na organizaciji regionalnog sistema upravljanja otpadom. Rok za podnošenje zahteva na Konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Tekst Javnog konkursa možete preuzeti >>  Tekst

Obrazac zahteva za dodelu sredstava za sufinansiranje možete preuzeti >>  Obrazac

 

04.04.2019.

Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo je 03.04.2019. 

Odluku o utvrđivanju konačne liste jedinica lokalnih samouprava koje ispunjavaju uslove za izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom infrastrukturom možete preuzeti u PDF formatu -  Odluka

 

01.04.2019.

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 28. mart 2019. godine usvojila je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji

Predlog Zakona je upućen Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Predlog Zakona u PDF formatu možete preuzeti ovde - Predlog

 

26.03.2019.

U Beogradu u prostorijama Privredne komore Srbije je u petak 22-og marta 2019. godine, održana je 75-ta redovna sednica Upravnog odbora  P.U.”Komdel“ koja je okupila predstavnike komunalnih preduzeća iz Beograda, Novog Sada, Niša, Čačka,Kragujevca, Vranja, Šapca, Subotice, Kruševca, Mladenovca, Sokobanje, Brusa i Čajetine kao i predstavnika prateće privrede: Prodres iz Kruševca, Nova oprema i Alegrina iz Novog Sada, kao i tri nove pridružne članice BEC Balcan Engineering & construction, Agrikons T.E.C. d.o.o. i Entrada JKD d.o.o.

Sednicom je predsedavao Predsednik Upravnog odbora  P.U.”Komdel“ - detaljnije >>

 

 -  Agenda

 

15.03.2019.

Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo je preliminarne liste jedinica lokalnih samouprava koje ispunjavaju uslove za izradu:

 - Projektno tehničke dokumetancije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom infrastrukturom

Ministarstvo zaštite životne sredine 20. februara 2019. godine objavilo je javni poziv jedinicama lokalnih samouprava za iskazivanje potrebe za izradom projektno tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom infrastrukturom.

Po objavljenom Javnom pozivu jedinicama lokalnih samouprava za iskazivanje potrebe za izradom projektno tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom infrastrukturom, Ministarstvo je razmotrilo pristigle prijave na javni poziv, proverilo ispunjenost uslova za izradu projektno tehničke dokumetancije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom infrastrukturom i utvrdilo preliminarnu listu jedinica lokalnih samouprava (u daljem tekstu: Podnosioci prijava).

Podnosioci prijava, imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju preliminarne liste, u periodu od tri radna dana od dana objavljivanja iste. Podnosioci prijava mogu podneti primedbu Ministarstvu radi otklanjanja nepravilnosti u postupku izbora, u roku od osam dana od dana objavljivanja preliminarne liste.

Konačna lista jedinica lokalnih samouprava kojima će biti izrađena tražena projektno tehnička dokumentacija, odobrava se odlukom ministra i objavljuje se na internet stranici Ministarstva i Portalu e-Uprava.

Preliminarnu listu jedinica lokalnih samouprava možete preuzeti ovde

 

- Projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta

Ministarstvo zaštite životne sredine 20. februara 2019. godine objavilo je javni poziv jedinicama lokalnih samouprava za iskazivanje potrebe za izradom projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta.

Po objavljenom Javnom pozivu jedinicama lokalnih samouprava za iskazivanje potrebe za izradom projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta, Ministarstvo je razmotrilo pristigle prijave na javni poziv, proverilo ispunjenost uslova za izradu projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta i utvrdilo preliminarnu listu jedinica lokalnih samouprava (u daljem tekstu: Podnosioci prijava).

Podnosioci prijava, imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju preliminarne liste, u periodu od tri radna dana od dana objavljivanja iste. Podnosioci prijava mogu podneti primedbu Ministarstvu radi otklanjanja nepravilnosti u postupku izbora, u roku od osam dana od dana objavljivanja preliminarne liste.

Konačna lista jedinica lokalnih samouprava kojima će biti izrađena tražena projektno tehnička dokumentacija, odobrava se odlukom ministra i objavljuje se na internet stranici Ministarstva i Portalu e-Uprava.

Preliminarnu listu jedinica lokalnih samouprava možete preuzeti  ovde

 

23.02.2019.

Na sednica Vlade Republike Srbije, 21. februar 2019. godine doneti je:

Uredba o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2019 -  objavnjena u “Sl. glasnik RS”, br. 12/2019 od 22.02.2019.

 

15.02.2019.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisalo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o komunalnoj miliciji.

Javna rasprava o Nacrtu zakona održaće se od 15. februara do 6. marta 2019. godine i Ministarstvo poziva predstavnike naležih državnih organa, organa autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, akademske stručne javnosti, nevladinog sektora, kao i druge zainteresovane strane i građane da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona i da daju predloge, sugestije i komentare.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave putem elektronske pošte na adresu: lokalna.samouprava@mduls.gov.rs  ili na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6, sa napomenom: ,,Za javnu raspravu o Nacrtu zakona komunalnoj miliciji“.

Predlozi, sugestije i komentari dostavljaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona.

U okviru sprovođenja javne rasprave, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, biće održan okrugli sto 28. febrara 2019. godine u Centru„Sava“  u Beogradu.

Po okončanju Javne rasprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od njenog okončanja isti objaviti na internet prezentaciji Ministarstva i Portalu eUprave.

Sastavni deo ovog javnog poziva je Program javne rasprave sa radnim tekstom Nacrta zakona sa obrazloženjem, koji je Zaključkom o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o odredio Odbor za pravni sistem i državne organe.

 

31.01.2019.

Vlada Republike Srbije usvojila je 24. januara 2019. godine   – Program ekonomskih reformi (ERP) 2019-2021

 

28.01.2019.

Uprave za javne nabavke, dana 24.01.2019. na svom vebsajtje objavila Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtu Zakona o javnim nabavkama

 

12.12.2018.

Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo je 11. decembra 2018.godine. Odluku o utvrđivanju konačne rang liste projekata po javnom konkursu za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave u izradi i realizaciji projekata sanacije i rekultivacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta u 2018 . godini.

 

19.11.2018.

Na osnovu člana 27 v stav 1. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS ˮ, br. 54/09 , 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13, 142/14, 68/15-dr. zakon, 103/15, 99/16 i 113/17),

Vlada je 16. novembra 2018 godine, usvojila

Fiskalna strategija za 2019. godinu  sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu


 10.11.2018.

Na Vebsajt Uprave za javne nabavke objavljen je 3.11.2018.

Nacrt Zakona o javnim nabavkama