Get Adobe Flash player

AKTUELNOSTI

      

POSLOVNO UDRUŽENJE  „KOMDEL“  -   20 godina

12.12.2018.

Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo je 11. decembra 2018.godine. Odluku o utvrđivanju konačne rang liste projekata po javnom konkursu za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave u izradi i realizaciji projekata sanacije i rekultivacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta u 2018 . godini.

 

10.12.2018.

Narodna skupština Republike Srbije je 07. decembra 2018 god. usvojila između ostalih i  sledeće zakone:

 • Zakona o budžetskom sistemu - (stupa na snagu 09.12.18.)  prečišćen tekst
 • Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava  (stupa na snagu 01.01.19.)  - prečišćen tekst
 • Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru - (stupa na snagu 17.12.18.) -  prečišćen tekst
 • Zakona o komunalnim delatnostima  -  (stupa na snagu 17.12.18.)  prečišćen tekst
 • Zakona o vodama – (stupa na snagu 17.12.18.)  – prečišćen tekst
 • Zakona o privrednim društvima  - (stupa na snagu 09.12.18.)  - prečišćen tekst
 • Zakona o inspekcijskom nadzoru – (stupa na snagu 17.12.18.)  – prečišćen tekst
 • Zakona o javnoj svojini  - (stupa na snagu 17.12.18.)  - prečišćen tekst
 • Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara – (stupa na snagu 17.12.18.,a primenjivaće se od 1. januara 2019. godine, osim odredaba čl. 134-139. ovog zakona koje će se primenjivati od 1. marta 2019. godine, kao i odredaba čl. 154-164. ovog zakona koje će se primenjivati od 1. januara 2020. godine.)  – prečišćen tekst
 • Zakona o porezu na dobit pravnih lica – (stupa na snagu 09.12.18.) -  prečišćen tekst
 • Zakona o porezima na imovinu  -  (stupa na snagu 17.12.18.)  -  prečišćen tekst

Zakoni su objavljeni u „Službeni glasnik RS“ 095/2018 od 08.12.2018.god. 

 

03.12.2018.

U periodu od 14-tog do 16-tog novembra 2018. godine, u okviru saradnje “Komdel”-a sa srodnim udruženjem komunalnih preduzeća, organizovano je studijsko putovanje u Sarajevo. Programom posete obuhvaćeni su obilasci

 •  Sarajevska sanitarna deponija komunalnog otpada,
 •  postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za grad Sarajevo, kao i
 •  upoznavanje sa radom gradskog preduzeća zaduženog za distribuciju gasa.

Poseta je iskorišćena i za neposredan susret i razmenu iskustava sa predstavnicima srodnog Udruženja iz Federacije BiH koje je, pored izuzetno srdačnog dočeka i prijema, preko svoje mreže, obezbedilo punu i kvalitetnu logističku podršku . . . detaljnije >>

 

19.11.2018.

Na osnovu člana 27 v stav 1. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS ˮ, br. 54/09 , 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13, 142/14, 68/15-dr. zakon, 103/15, 99/16 i 113/17),

Vlada je 16. novembra 2018 godine, usvojila

Fiskalna strategija za 2019. godinu  sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu


31.10.2018.

U Službenom glasnik RS br. 83/2018 od 29.10.2018 objavljen je Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na sednici, 26. oktobra 2018 godine

 

17.10.2018.

Na beogradskom sajmu u periodu od 3-eg do 5-tog oktobra, održani su 15. Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa “ECOFAIR”, 14.
Međunarodni sajam “ENERGETIKA”, a uz ove dve manifestacije koje se tradicionalno odžavaju zajedno, ove godine organizovan je i 41. Međunarodni sajam prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama i bezbednosi i zdravlja na radu„112 EXPO”. Ove tri manifestacije okupile su oko 5.500 posetilaca, među kojima je bilo preko 1.300 registrovanih poslovnih ljudi iz 27 država. U izložbenom delu svoje ponude predstavilo je ukupno 173 izlagača iz većeg broja država iz šireg regiona . . . detaljnije >>

 

15.10.2018.

Narodna Skupština Republike Srbije je dana 12.10.2018. god. usvojila 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine  („Službeni glasnik RS“ 076/2018 od 12.10.2018.) , koji stupa na snagu 20.10.2018. (8 dana od objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije).

 

12.10.2018.

Vlade Republike Srbije, na sednici odžanoj 11. oktobar 2018. godine usvojila je:

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini  koji je upućen u sklupštinsku proceduru.

 

08.10.2018.

NACRT ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Ministarstvo finansija, u postupku pripreme zakona kojim se uređuju javne nabavke, sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o javnim nabavkama.

Na izradi teksta Nacrta zakona o javnim nabavkama učestvovala je radna grupa koju je obrazovao ministar finansija, a činili su je predstavnici Ministarstva finansija, Uprave za javne nabavke, Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i Privredne komore Srbije, kao i predstavnik projekta koji se finansira iz EU fondova “Support for Further Improvement of Public Procurement System in Serbia”.

Ministarstvo finansija kroz tekst Nacrta zakona o javnim nabavkama predlaže usaglašavanje zakonodavnog okvira u oblasti javnih nabavki u Republici Srbiji sa pravnom tekovinom Evropske unije; povećanje transparentnosti i fleksibilnosti postupaka javne nabavke; sprovođenje što efikasnijih i transparentnih postupaka javne nabavke, kao i povećanje konkurentnosti u postupcima javnih nabavki. Sastavni deo ovog javnog poziva je

Program javne rasprave sa tekstom Nacrta zakona o javnim nabavkama

 

Javna rasprava o Nacrtu zakona o javnim nabavkama sprovodi se u periodu od 3. do 22. oktobra 2018. godine.

Javnu raspravu o Nacrtu zakona u formi okruglog stola organizovaće Ministarstvo finansija, Uprava za javne nabavke i Privredna komora Srbije, i to:

- 8. oktobra 2018. godine, od 9,00 do 11,00 časova, u prostorijama Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga (RPK Novi Sad), ul. Narodnog fronta 10, 21000 Novi Sad;

- 12. oktobra 2018. godine, od 12,00 do 14,00 časova, u prostorijama Regionalne privredne komore Niškog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga (RPK Niš), ul. Dobrička 2, 18000 Niš;

- 10. oktobra 2018. godine, od 12,00 do 14,00 časova, u prostorijama Privredne komore Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd.

Ministarstvo finansija poziva sve zainteresovane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa Nacrtom zakona o javnim nabavkama i da svoje primedbe, predloge i sugestije dostave na obrascu koji je u prilogu ovog javnog poziva, putem elektronske pošte na adresu:  javnarasprava@ujn.gov.rs

 

25.09.2018.

U Beogradu u prostorijama Privredne komore Srbije je u četvrtak 20-og septembra 2018. godine, održana je 74-ta redovna sednica Upravnog odbora P.U. “Komdel” koja je okupila predstavnike komunalnih preduzeća iz Čačka, Kragujevca, Sremske Mitrovice, Kraljeva, Vranja, Šapca, Brusa, Vršca, Stare Pazove, Beočina i Rume kao i predstavnika prateće privrede i reciklažne industrije: Aquastatin iz Barajeva, Prodres iz Kruševca, MAG Centar i Korkovado iz Beograda i Equipo Balkan iz Sremske Mitrovice. . . . detaljnije >>

 

31.08.2018.

Na osnovu člana 4. stav 5. tačka 2) Zakona o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS”, br. 88/11 i 104/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada je donela

Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o načinu i uslovima za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti

koja je objavljena u Službeni glasnik RS 066/2018 od  29.08.2018., a stupa na snagu 06.09.2018.

 

18.06.2018.

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RSˮ, br. 36/09, 88/10 i 14/16) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 ‒ US, 72/12, 7/14 – US , 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada je donela

Odluku o zajedničkom obezbeđivanju i sprovođenju upravljanja otpadom

koja je objavljena u Službeni glasnik RS 045/2018 od  13.06.2018., a stupa na snagu 21.06.2018.

 

15.06.2018.

U Kragujevcu je od 6-tog do 8-og juna 2018. godnine, održan četrnaesti Međunardni sajam komunalne opreme pod nazivom KOMDEL EXPO. Sajam su organizovali P.U. “Komdel” u saradnji sa gradom Kragujevcem, Privrednom komorom Srbije i Šumadija sajmom iz Kragujevca. Kao i na predhodnim manifestacijama i na ovom sajamu, predstavnici komunalnih preduzeća i drugi posetioci mogli su da se upoznaju sa ponudom specijalnih komunalnih vozila i druge opreme neophodne za obavljanje komunalnih delatnosti.

Posle pozdravnih reči direktora Zorana Nedeljkovića ispred Šumadija sajma, Dalibora Joknića ispred Udruženja komunalnih delatnosti Privredne komore Srbije, Predraga Lučića ispred Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga i Nemanje Dimitrijevića ispred JKP KOMDELa i JKP Šumadija, Sajam je ispred grada Kragujevca otvorio zamenik Gradonačelnika, gospodin Ivica Momčilović . . . detaljnije >>

 

02.04.2018.

Na osnovu člana 90b stav 6. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09-dr. zakon, 72/09-dr. zakon, 43/11-US i 14/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05–ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada je donela

Uredba o bliži uslovi koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, kriterijumi i merila za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije

koja je objavljena u Službeni glasnik RS 025/2018 od  30.03.2018., a stupa na snagu 07.04.18.

 

22.03.2018.

U Službenom glasnik RS br. 21/2018 od 19.03.2018 objavljen  je Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije , po kome se važenje Posebnog kolektivnog ugovora produžava do 26. marta 2021. godine.

Tekst Sporazuma

 

01.03.2018.

U Kragujevcu, u petak 23-eg februara 2018. godine, održana je 73-ća redovna sednica Upravnog odbora PU “Komdel”-a koja je okupila predstavnike komunalnih preduzeća iz Niša, Požarevca, Kragujevca, Kraljeva, Vranja, Užica, Zrenjanina, Šapca, Valjeva, Aleksinca, Brusa, Inđije, Mladenovca, Negotina, Vršca, Čajetine i Malog Crnića kao i predstavnika prateće privrede i reciklažne industrije: Nova oprema i Alegrina iz Novog Sada, Korali iz Kraljeva, Rasco Tamp iz Sente, Prodres iz Kruševca, MAG Centar i West Truck iz Beograda, Vladeks iz Velike Drenove i GOŠA Zaštita Solko iz Smederevske Palanke.  . . . detaljnije >>

 

19.02.2018.

Na osnovu člana 4. stav 5. tačka 2) Zakona o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS”, br. 88/11 i 104/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada je 14.02.2018. godine donela

koja je objavljena u Službenom glasniku RS br. 013/2018 – 14.02.2018.