Get Adobe Flash player

Komdel INFO

 
U ovom odeljku su date, nova zakonska rešenja, zašta se zalaže P.U. „Komdel“,  karakteristične informacije namenjene članicama P.U. “Komdela”-a, studije i analize koje je radio „Komdel“ kao i studijske posete u organizaciji P.U. „Komdel“-a.
 
 
 
Aktuelno
 
Ministarstvo zaštite životne sredine,  je dana  21. jul 2021. na svom sajtu obavestilo zainteresovane o:
 
Obaveštenje o početku izrade Programa za cirkularnu ekonomiju 

Ministarstvo zaštite životne sredine, u skladu sa odredbama člana 32. i 34. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije (”Službeni glasnik RS”, broj 30/18), obaveštava zainteresovanu javnost o početku izrade nacrta Programa za cirkularnu ekonomiju sa akcionim planom za tri godine (u daljem tekstu: Program).Planirano je da nacrt Programa bude izrađen do kraja 2021. godine. Kao priprema za izradu Programa, u prethodnom periodu izrađena je Ex-ante analiza efekata za oblast cirkularne ekonomije, koja se može pogledati na linku:
 
https://www.ekologija.gov.rs/sites/default/files/2021-01/exante-analiza…
 
Tokom procesa izrade Programa, kao dokumenta javne politike za oblast cirkularne ekonomije, biće sprovedene konsultacije sa zainteresovanim stranama i ciljnim grupama.Dodatne informacije možete dobiti slanjem imejla na:
aleksandra.vucinic@ekologija.gov.rs
 
 
 
U Službenom glasniku br. 64 od 25.06.2021. objavljen je  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podeli motornih i priključnihvozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima
 
 
 
U skladu sa Programom rada za 2021-tu godinu usvojenom na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine P.U. “Komdel”-a, krajem septembra organizovana je poseta Zvorniku koja je prvobitno bila planirana za mart. Pored uobičajene i uvek korisne razmene iskustava, osnovni cilj posete je bio vezan za trasiranje saradnje P.U.”Komdel”-om sa partnerskim Udruženjem komunalnih i uslužnih delatnosti koje je kao zaseban entitet organizovano u okviru Privredne komore Republike Srpske detaljnije »»
 
 
 
77-ma Redovna (otvorena) sednica Upravnog odbora P.U.”Komdel” održaće se 21. maja 2021 godinu u Nišu, sa poćetrkom u 11h.
 
 

U “Sl. glasnik RS”, br. 40/2021 od 22.04.2121. izašao je

 
 
U “Sl. glasnik RS”, br. 37/2021 od 14.04.2021 objavljen je:
Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. jula 2021. godine.
Obrasci koji su sastavni deo pravilnika, možete pogledati na linku Poreske uprave  »»» 

 
 
Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije
 
Objavljen u Službenom glasnik RS broj 30 od 26.03.2021.
 
Ugovor stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
 
 
 
U Službenom glasniku Republike Srbije broj 159 od 30.12.2020.god. objavljena je:

 

Odluku o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2021. godine  “Službeni glasnik RS”, broj 116/2020 od 16.09.2020.Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar–decembar 2021. godine iznosi 183,93 dinara („neto”), po radnom času.

Primena od 1. januara 2021 godine.

 

 
  • Restrukturiranje – reforma komunalnog sektora    detaljnije >>