Get Adobe Flash player

Komdel INFO

 
U ovom odeljku su date, nova zakonska rešenja, zašta se zalaže P.U. „Komdel“,  karakteristične informacije namenjene članicama P.U. “Komdela”-a, studije i analize koje je radio „Komdel“ kao i studijske posete u organizaciji P.U. „Komdel“-a.
 
 
 
Aktuelno
 
 
Obaveštenje za članice
 
STUDIJSKA POSETA REPUBLICI SRPSKOJ -ZVORNIK  od 27-og do 29-tog maja  2021. godine

 

 
77-ma Redovna (otvorena) sednica Upravnog odbora P.U.”Komdel” održaće se 21. maja 2021 godinu u Nišu, sa poćetrkom u 11h.
 
 

U “Sl. glasnik RS”, br. 40/2021 od 22.04.2121. izašao je

 
 
U “Sl. glasnik RS”, br. 37/2021 od 14.04.2021 objavljen je:
Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. jula 2021. godine.
Obrasci koji su sastavni deo pravilnika, možete pogledati na linku Poreske uprave  »»» 

 
 
Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije
 
Objavljen u Službenom glasnik RS broj 30 od 26.03.2021.
 
Ugovor stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
 
 
 
U Službenom glasniku Republike Srbije broj 159 od 30.12.2020.god. objavljena je:

 

Odluku o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2021. godine  “Službeni glasnik RS”, broj 116/2020 od 16.09.2020.Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar–decembar 2021. godine iznosi 183,93 dinara („neto”), po radnom času.

Primena od 1. januara 2021 godine.

 

 
  • Restrukturiranje – reforma komunalnog sektora    detaljnije >>