Get Adobe Flash player

PROPISI

 

Na ovoj stranici možete preuzeti važnije propise koji regulišu komunalnu problematiku

 

Zakon o komunalnoj delatnosti  (24.11.2011) – “Sl. glasniku RS”  br. 88/2011

 

Zakon o privrednim drustvima  (25.05.2011) -“Sl. glasniku RS”  br. 36/2011

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim drustvima (26.12.2011) “Sl. glasniku RS” br. 99/2011

 

Zakonu o javnoj svojini  “Sl. glasnik RS”, br. 72/2011 i 88/2013

                                                                                                      

Zakon o javnim preduzećima (25.12.20112)- “Sl. glasnik RS”  br.119/2012

 • Uredba  o izgledu, sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca, kao i o načinu dostavljanja i obrade podataka koji se unose u registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru – “Sl. glasniku RS” br.  076/2013 od 29.08.2013

 • Uredbu o postupku privremene obustave prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica autonomnoj pokrajini, pripadajućeg dela poreza na zarade gradu Beogradu, odnosno prenosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave - “Sl. glasniku RS” br.  049/2013 od 05.06.2013
 • Obrazci  tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja

 

Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru  (06.12.2013) – “Sl. glasnik RS”  br.108/2013

 

Zakon o izmenama i dopumama Zakona o budžetskom sistemu  (06.12.2013) – “Sl. glasnik RS”  br.108/2013

 

Zakon o porezu na dobit pravnih lica “Sl. glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13 i 108/13  (prečišćen tekst)

 

Zakon o javnom privatnom partnerstvu i koncesijama (24.11.2011) – “Sl. glasniku RS” br. 88/2011

 

Zakon o zateznoj kamati  (25.12.20112) – “Sl. glasnik RS”  br.119/2012

 

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama   (25.12.20112) – “Sl. glasnik RS”  br.119/2012

 

Zakon o javnim nabavkama  (29.12.2012.) – “Sl. glasniku RS” br. 124/2012.  Primenjuje se od 1. aprila 2013. godine, osim odredbi člana 78. ovog zakona koje se primenjuju od 1. septembra 2013. godine.

 • Uredba o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke Sl. glasnik RS” 029/2013 od 29.03.2013.
  • Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova   “Sl. glasnik RS” 029/2013 od 29.03.2013.
  • Pravilnik o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama “Sl. glasnik RS” 029/2013 od 29.03.2013.
  • Pravilnik o formi i sadržini plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana nabavki “Sl. glasnik RS” 029/2013 od 29.03.2013.
  • Pravilnik o formi i sadržini zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka “Sl. glasnik RS” 029/2013 od 29.03.2013.

31. 03. 2013    Uprava za javne nabavke obavestila je javnost o postavljanu nove verzije Portala javnih nabavkiusklađena sa Zakonom o javnim nabavkama
Portalu možete pristupiti direktno preko adrese
http://portal.ujn.gov.rs, ili putem linka na sajtu Uprave za javne nabavke.

 

Zakon o porezu na dodatu vrednost“Sl. glasniku RS” br. 84/04, 86/04, 61/05 и 61/07

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost  -  Službeni glasnik RS” 93/2012 od 28.09.2012

Zakon o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost   (06.12.2013.) – “Sl. glasnik RS”  br.108/2013

 

Zakon o udruženjima (14.07.2009) – “Sl. glasniku RS” br. 51/09

 

Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru  -  Službeni glasnik RS” 93/2012 od 28.09.2012

 

Zakon o finansiranju lokalne samouprave  (14.07.2006.)  – “Sl. glasniku RS” br. 62/06

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finasiranju lokalne samouprave  ”Službeni glasnik RS” 93/2012 od 28.09.2012

 

Zakon o zaštiti životne sredine  (27.10.2008)  – “Sl. glasniku RS”, br.135/04

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine   (12.05.2009.) – “Sl. glasniku RS”, br. 36/09

 

Zakon o vodama  (7.05.2010.)  – “Sl. glasniku RS”  br. 30/10

 

Strategija upravljanja otpadom za period 2010 – 2019 (07.05.2010)  -  “Službeni glasnik RS, br. 29/10″

 

Zakon o upravljanju otpadom (01.12.2010.) – “Sl. glasniku RS”  br 36/09 i 88/10

Izmenama se obezbeđuje dostavljanje podataka Agenciji kroz informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja. Stupanjem na snagu ovih Pravilnika, izveštaji se dostavljaju isključivo primenom aplikacije Informacionog sistema Nacionalnog registra izvora zagađivanja koja se nalazi na internet stranici Agencije:  http://www.sepa.gov.rs/nriz/loging/loging_izvestavanje_cir.xhtml . Sva potrebna uputstva za korišćenje ove aplikacije (pisana i video) možete naći na:  http://www.sepa.gov.rs/nriz/uputstvo.xhtml

 

Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu (19.05.2009) – “Sl. glasniku RS”  br. 36/09

 

Ekoloski recnik   englesko-srpski rečnik terminologije u oblasti upravljanja otpadom

Upravljanje opasnim otpadom u Republici Srbiji  -  Evropski pokret u Srbiji   detaljnije   >>