Get Adobe Flash player

Redovne informacije

Jedan od ustaljenih vidova međusobne komunikacije, kome se u PU “Komdel” -u od početka posvećuje posebna pažnja, su svakako redovne informacije. One se u formi informativnog biltena, članicama dostavljaju najmanje dva puta mesečno.

Teme obrađene u informacijama su raznovrsne. Preko njih članice se informišu o dostignutom nivou cena pojedinih komunalnih usluga, dostignutom nivou zarada, stepenu naplate potraživanja, ali i o promenama zakona i primeni propisa, kao i drugim specifičnim pitanjima od značaja za tekuće poslovanje komunalnih preduzeća.

Takođe, preko redovnih informacija sve članice, bez obzira da li su zastupljene ili ne u organima upravljanja, informišu se o radu Upravnog odbora i Skupštine, kao i drugim aktivnostima samog Udruženja.

Za “Komdel”-ove informacije, često interes pokazuju pojedini vladini resori, lokalne samouprave, sindikati zaposlenih u komunalnoj privredi, srodna udruženja i asocijacije, kao i mnogi štampani i elektronski mediji.

 

Karakteristične informacije namenjene članicama PU “Komdel”-a:

          Iz perioda 2013/2015

 

          Ranije informacije

 • Uporedni pregled cena sakupljanja i odvoza komunalnog otpada
 • Uporedni pregled cene pojedinih operacija kod javnog zelenila
 • Uporedne cene pogrebnih usluga
 • Visina zarada u komunalnim preduzećima po gradovima
 • Novi Statut PU „Komdela”-a
 • Održan XI Međunarodni sajam komunalne opreme KOMDEL EXPO
 • Stanje info-sistema u komunalnim preduzećima
 • Naplata potraživanja komunalnih preduzeća
 • Realizacija projekta „Primarna selekcija papira i baterija“ -  mart 2012
 • Studijsko putovanje u Sloveniju
 • Tumačenje člana 25. zakona o komunalnim delatnostima od strane Ministarstava
 • Postupak odobravanja cena komunalnih usluga i ograničenja u 2012
 • Ugovaranje čišćenje i pranja javnih gradski površina za 2012