Get Adobe Flash player

Studije i analize

Pored redovnog informisanja članica po pitanjima od značaja za tekuće poslovanje, u stručnoj i široj javnosti, PU “Komdel” je prepoznat i po brojnim stručnim materijalima i publikacijama od značaja za razvoj naših komunalnih sistema među kojima su:

        

                                                                        

                                  Prirucnik                                                                  Studija

         „Regionalni centri za upravljanje otpadom u Srbij                 „Optimalni modeli transformacije i privatizacije komunalnih preduzeća u Srbiji“

 

Jedinstvena_metodologija_cena_komunalnih_usluga_1.jpg