Get Adobe Flash player

ČLANICE

Članstvo u PU “Komdel”- u je dobrovoljno.

Aktivnosti PU “Komdel”-a, prevashodno su usmerene na poboljšanje ambijenta u kome posluje komunalna preduzeća – javna, mešovita ili privatna, kao i na stvaranje pretpostavki za razvoj komunalne privrede u celini.

Pristupanjem PU “Komdel”-u članice preuzimaju prava i obaveze koje proističu iz Statuta i odluka organa Udruženja – Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora.

Komunalna preduzeća koja steknu status člana na osnovu Odluke o pristupanju, u svemu su ravnopravne i uživaju ista prava kao i 16 javnih komunalnih preduzeća sa statusom članica-osnivača Udruženja.

Privredna društva, preduzetnici i drugi subjekti, koji ne obavljaju ni jednu komunalnu delatnost, a imaju interes da na komercijalnim osnovama sarađuju sa komunalnim preduzećima – članicama  PU “Komdel”-a, mogu pristupiti Udruženju u svojstvu Pridružne članice.

Članice mogu da, u zavisnosti od sopstenog interesovanja i potreba, uspostavljaju neposrednu komunikaciju sa svim srodnim institucijama, udruženjima i asocijacijama iz zemlje i okruženja sa kojima je  PU “Komdel” uspostavio saradnju.

 

 Pristupnica