Get Adobe Flash player

Studije i analize

Pored redovnog informisanja članica po pitanjima od značaja za tekuće poslovanje, u stručnoj i široj javnosti, PU “Komdel” je prepoznat i po brojnim stručnim materijalima i publikacijama od značaja za razvoj naših komunalnih sistema među kojima su:

        

                                                                             

                                  Prirucnik                                                                  Studija

          „Regionalni centri za upravljanje otpadom u Srbij                 „Optimalni modeli transformacije i privatizacije komunalnih preduzeća u Srbiji“

                      scan0003                                                            publikacija 2                              

                        Metodologija                                                                Istraživanje

   “Jedinstvena metodologija za odre­đivanje cena komunalnih uslug”      “Cene osnovnih komunalnih usluga u državama Zapadnog Balkana”

                                                          Vodič
                                                                          Vodič
                                    Vodič za politiku cena komunalnih usluga u opštinama i gradovima Srbije”