Get Adobe Flash player

Studijske posete

Septembar 2022.

U skladu sa usvojenim Programom rada P.U.”Komdel”-a za 2022-gu godinu, krajem septembra organizovana je studijska poseta Crnoj Gori. Cilj posete je bio vezan za realizaciju aktivnosti predviđenih Protokolom o saradnji dva partnerska Udruženja koji je pre više godina razmatran i usvojen od strane nadležnih organa oba udruženja. Učešće na ovom skupu uzelo je i Udruženje komunalnih i uslužnih delatnosti Republike Srpske zastupljeno sa Predsednikom Udruženja, gospodinom Aleksandrom Vračevićem iz Zvornika i zamenikom Predsednika, Daliborom
Grabežom, iz Prijedora, dok su ovog puta opravdano izostale kolege iz Federacije BiH i Severne Makedonije. 

>> detaljnije

Oktobar 2021.

U okviru saradnje koju P.U.”Komdel” uspostavlja sa srodnim asocijacijama, a u skladu sa Programom rada za 2021-tu godinu i sklopljenim protokolima o saradnji, početkom oktobra organizovana je studijska poseta Prijedoru koja je imala za cilj da se učvrsti i konkretizuje saradnja partnerskih udruženja komunalnih preduzeća iz Regiona. 

>> detaljnije

Jun 2021.

U skladu sa Programom rada za 2021-tu godinu usvojenom na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine P.U.”Komdel”-a, krajem septembra organizovana je poseta Zvorniku koja je prvobitno bila planirana za mart. Pored uobičajene i uvek korisne razmene iskustava, osnovni cilj posete je bio vezan za trasiranje saradnje P-U.”Komdel”-a sa partnerskim Udruženjem komunalnih i uslužnih delatnosti koje je kao zaseban entitet organizovano u okviru Privredne komore Republike Srpske>>  detaljnije

Septembar 2020.

U skladu sa Programom rada za 2020-tu godinu usvojenom na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine P.U. “Komdel”-a, krajem septembra organizovana je poseta Trebinju koja je prvobitno (pre pojave pandemije) bila planirana za april. Pored uobičajene i uvek korisne razmene iskustava, osnovni cilj posete je bio vezan za trasiranje saradnje P.U.”Komdel”-a  sa partnerskim Udruženjem komunalnih i uslužnih delatnosti koje je kao zaseban entitet organizovano u okviru Privredne komore Republike Srpske. >>   detaljnije

Novembar 2018.

U periodu od 14-tog do 16-tog novembra 2018. godine, u okviru saradnje KOMDEL-a sa srodnim udruženjem komunalnih preduzeća, organizovano je studijsko putovanje u Sarajevo. Programom posete obuhvaćeni su obilasci (1) sarajevske sanitarne deponije komunalnog otpada, (2) postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za grad Sarajevo, kao i (3) upoznavanje sa radom gradskog preduzeća zaduženog za distribuciju gasa.   >> detaljnije

Oktobar 2018.

U periodu od 17-tog do 20-tog oktobra 2018. godine, u okviru saradnje PU ”Komdel sa srodnim Udruženjem komunalnih preduzeća, organizovano je studijsko putovanje u Republiku Mađarsku. Programom posete obuhvaćeni su obilasci (1) spalionice komunalnog otpada u Budimpešti, (2) regionalnog centra za upravljanje otpadom u Pečuju, kao i dve savremene elektrane čiji rad u potpunosti bazira na korišćenju obnovljivih izvora energije.

  1 deo       >> detaljnije 

  2 deo       >> detaljnije  

April 2017.

Poćetkom aprila delegacije PU ”Komdel prisustvovala je svečanoj sednici partnerskog Udruženja iz Mađarske,  a domaćini su tim povodom organizovali posetu centru za upravljanje otpadom u gradu Pečuju u kome se tretira komunalni otpad iz Pečuja i okolnih opština – regiona sa preko 300 hiljada stanovnika čije iskustvo može biti dragoceno kod planiranja sličnih centara u našoj zemlji.  >> detaljnije

Mart 2012.

Poseta Sloveniji

PU ”Komdel, je posle nešto duže pauze, u skladu sa svojim programskim opredeljenjima, u periodu od 6-tog do 9-tog marta ove godine, organizovao i realizovao stručnu ekskurziju koja je imala za cilj da se članice našeg Udruženja, neposredno upoznaju sa iskustvima u funkcionisanju komunalnih preduzeća iz Slovenije.  >> detaljnije

Oktobar 2007.

Poseta Pragu

PU ”Komdel, uz pomoć Udruženja preduzetnika SPPKJ iz Češke, organizovao je stručnu posetu glavnom gradu Češke Republike koja je realizovana u periodu od 23-eg do 28-og oktobra 2007. godine.   >> detaljnije

April 2007.

Studijska poseta Italiji

Program puta u pokrajinu Veneto imao je tri osnovna sadržaja. U Veroni je dogovoren obilazak lokanog komunalnog preduzeća, u Breši (Breacia) poseta pogonima za proizvodnju specijalnih vozila i sudova za smeće OMB, dok je u Padovi bila predviđena celodnevna poseta poznatom i uglednom sajmu SEP POLUTTION   >> detaljnije

Novembar 2006.

Poseta Bugarskoj

Studijska poseta Bugarskoj imala je za cilj da se neposredno vidi sprovedena privatizacija komunalnih delatnosti u Sofiji i dobiju informacije od samih učesnika privatizacije: grada Sofije kao naručioca usluga i privatnih operatera.     >> detaljnije

Oktobar 2006.

Studijska poseta Mađarskoj

U okviru Projekta koji je finansirala Vlada Republike Mađarske UKUS (Unapređenje komunalnih usluga u Srbiji), organizovano je Studijsko putovanje na kome su predstavnici komunalne privrede iz Srbije na licu mesta videli kako funkcionišu referentna komunalna postrojenja i upoznali se sa konkretnim iskustvima iz Mađarske.   >> detaljnije

Novembar 2005.

Studijska poseta Sloveniji i Austriji

Ova poseta je imala za cilj da se članice PU ”Komdel”-a na licu mesta upoznaju sa iskustvima kolega iz Slovenije i Austrije, država koje su punopravne članice Evropske unije. Cilj posete bila je oblast upravljanja otpadom gde su predstavnici  PU ”Komdel”-a upoznali sa iskustvima iz Ljubljane, Radovljice i Graca    >> detaljnije

Septembar 2005.

Studijska poseta Makedoniji i Grčkoj

Predstavnici PU ”Komdel”-a su se upoznali sa iskustvima u upravljanju otpadom u Skopju i Solunu.   >> detaljnije

Septembar 2003

Poseta Rumuniji – i  potpisivanje  Ugovor o bilateralnoj saradnji sa Liga Citadin-om

Poslovno udruženje odazvalo se pozivu sličnog udruženja iz Rumunije, Liga Citadina,  koja je pokrenula inicijativu za saradnju sa komunalnim preduzećima Republike Srbije, odnosno Udruženjem tih preduzeća.    >> detaljnije

Krajem godine predstavnici  PU ”Komdel”-a  prisustvovali su Skupštini udruženja komunalnih preduzeća iz Rumunije i tom prilikom potpisali Ugovor o bilateralnoj saradnji.

Novembar 2001.

Studijska poseta Slovačkoj i Mađarskoj

Studijska poseta regionalnoj deponiji u Banskoj Bistrici (Slovačka), spalionici smeća u Budimpešti i tipičnom privatnom komunalnom preduzeću u Sigetsentmiklošu (Mađarska)

Novembar 1999.

Poseta Mađarskoj

Poseta sanitarnoj deponiji u Debrecinu (Mađarska)