Get Adobe Flash player

PROPISI

Na ovoj stranici možete preuzeti važnije propise koji regulišu komunalnu problematiku

 

Zakon o javnim nabavkama  (24.12.19.) “Sl. glasniku RS”  br. 91/2019  (primena od 01.07.2020.)

 

Zakona o komunalnim delatnostima  (08.12.18.) “Sl. glasniku RS”  br. 95/2018 – prečišćen tekst

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine(12.10.18.) “Sl. glasniku RS”  br. 76/2018

  • Uredba o izmenama I dopunama Uredbe o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema  stepenu  negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, uslovima za njeno umanjenje, kao i kriterijumima koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu  -  (18.12.19.)  - Službeni glasnik RS, broj 089/2019

 

Zakon o upravljanju otpadom  (22.02.2016.) – Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016 – prečišćen tekst

  • Odluku o zajedničkom obezbeđivanju i sprovođenju upravljanja otpadom (13.06.18.) “Sl. glasniku RS”  br. 45/2018

 

Zakon o vodama   (16.12.2016.) “Sl. glasnik RS”, br. 30/2010, 93/2012 i 101/2016  – prečišćen tekst

 

Zakon o javnim preduzećima - “Sl. glasnik RS”, br. 15/2016 i 88/2019

Zakona o privrednim društvima  - (08.12.18.) “Sl. glasniku RS”  br. 95/2018 - prečišćen tekst

Zakon o izmenama i dopunama Zakonu o privrednim društvima - (“Sl. glasnik RS”, br. 109/2021)

Zakon o udruženjima (14.07.2009) – “Sl. glasniku RS” br. 51/09

Zakon o izmenama i dopunama zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama ( 23.12.2016.)  – Službeni glasnik RS br. 104/16  prečišćen tekst

 

Zakon o agencijskom zapošljavanju  – Službeni glasnik RS, broj 86/2019

Zakona o inspekcijskom nadzoru – (08.12.18.) “Sl. glasniku RS”  br. 95/2018 prečišćen tekst

Zakon o izmenama i dopunama Zakonu o porezu na dobit pravnih lica  (21.12.20.) “Sl. glasniku RS”  br. 153/2020

Zakon o izmenama i dopunama Zakonu o porezu na dodatu vrednost    (21.12.20.) “Sl. glasniku RS”  br. 153/2020

Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije  (22.04.21.) “Sl. glasnik RS”, br. 40/2021 

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja - (08.11.21.) “Sl.  glasnik RS”,”, broj 105/21

 

U Službenom glasniku br. 64 od 25.06.2021. objavljen je:

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podeli motornih i priključnihvozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima

 

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 159 od 30.12.2020.god. objavljena je:

 

Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije
Objavljen u Službenom glasnik RS broj 30 od 26.03.2021. Ugovor stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Program upravljanja otpadom u Republici Srbiji 2022-2031

 

Nacionalna alijanse za lokalni ekonomski razvoj (Naled), u  sklopu projekta „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“  prezentovan je: