Get Adobe Flash player

Arhiva

 

Karakteristične informacije namenjene članicama PU “Komdel”-a:

 

Period  2018 -  2022

 

   Period  2016 -  2017

 1. Prilog 1 – Lista pokazatelja
 2. Prilog 1 – Lista pokazatelja 2
 3. Prilog 2 – Smernice za dugoročni plan
 4. Prilog 3 – Smernice za srednjoročni plan

 

  Period  2013 – 2015

 

    Iz ranijih godina

 • Uporedni pregled cena sakupljanja i odvoza komunalnog otpada
 • Uporedni pregled cene pojedinih operacija kod javnog zelenila
 • Uporedne cene pogrebnih usluga
 • Visina zarada u komunalnim preduzećima po gradovima
 • Novi Statut PU „Komdela”-a
 • Održan XI Međunarodni sajam komunalne opreme KOMDEL EXPO
 • Stanje info-sistema u komunalnim preduzećima
 • Naplata potraživanja komunalnih preduzeća
 • Realizacija projekta „Primarna selekcija papira i baterija“ -  mart 2012
 • Studijsko putovanje u Sloveniju
 • Tumačenje člana 25. zakona o komunalnim delatnostima od strane Ministarstava
 • Postupak odobravanja cena komunalnih usluga i ograničenja u 2012
 • Ugovaranje čišćenje i pranja javnih gradski površina za 2012