Get Adobe Flash player

PRIVATNOST

Izjava o privatnosti

Sajt preduzeća TTI Group doo www.ttigroup.co.rs (u daljem tekstu: naš sajt) poštuje vašu privatnost i posvećen je zaštiti podataka o ličnosti koje nam dostavite.

Želeli bismo da vas upoznamo sa sledećim principima kojima je uređena naša politika privatnosti.

Politika zaštite podataka o ličnosti

Zajemčena je zaštita podataka o ličnosti. Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Podaci o ličnosti se neće koristiti izvan svrhe za koju su prikupljeni, osim za potrebe vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije, i to na način predviđen zakonom.

Preduzete su sve potrebne mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

Prikupljene informacije se ne daju na uvid, niti se razmenjuju, s drugim organizacijama koje su izvan sistema pripreme i uređivanja našeg sajta, osim u slučajevima predviđenim Zakonom. Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa Zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan uključujići i narušavanje vaše privatnosti.

Lice ima pravo da pristanak za obradu podataka o ličnosti opozove u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Podaci koje prikupljamo

Prikupljamo lične podatke kao što su naziv firme ili  ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo kada nam se dobrovoljno dostave u ponuđenim obrascima ili drugim načinom komunikacije, isključivo u svrhu udovoljenja zahtevima korisnika, a kako bismo mogli pružiti uslugu koju je korisnik zatražio.

Zadržavanje podataka i čuvanje njihove bezbednost

Lični podaci se zadržavaju i čuvaju, tokom vremenskog perioda neophodnog za realizaciju zbog koje su podaci prikupljeni (odnosno u vremenskom periodu koji propisuje važeća zakonska regulativa).  

Ostalo

Sadržaj izjave o privatnosti našeg sajta možemo promeniti u bilo koje vreme bez prethodne najave i saglasnosti korisnika. Svaka promena izjave o privatnosti našeg sajta biće objavljena na ovoj stranici.